Referencie

 

Zmluvná doprava osôb :

  • Bourbon Automotive Plastics, s.r.o. Čab
 
  • BIA Plastic and Plating Technology, s.r.o. Čab
 
  • Kongsberg Automotive, s.r.o. Vráble
 
 

Zájazdová doprava :

  • Klub turistov Šurany
 
  • Snowland – Valčianska dolina
 
 

Naši partneri :

  • Keltská pivnica Nitra
Upravené preOpiner CMS